Verlof opnemen


Het opnemen van ouderschapsverlof of onbetaald verlof, heeft gevolgen voor uw pensioenopbouw.
Ook dient u een besluit te nemen of u uw arbeidsongeschiktheidspensioenen wenst voort te zetten, of te beëindigen tijdens de periode van ouderschapsverlof / onbetaald verlof.

Gevolgen voor pensioenopbouw

De pensioenopbouw wordt tijdens de periode van verlof gestopt of verlaagd, afhankelijk van de mate waarin wordt doorgewerkt. Voor gehuwde medewerkers, medewerkers met een geregistreerd partnerschap of samenwonenden die zich bij Ahold Pensioenfonds hebben aangemeld, blijven tijdens de periode van verlof het partnerpensioen en het wezenpensioen op risicobasis verzekerd.

Partnerpensioen op risicobasis is anders dan partnerpensioen dat opgebouwd wordt. Het partnerpensioen dat tot de datum van verlof is opgebouwd, groeit tijdens de periode van verlof niet aan. Aan het einde van het verlof is het opgebouwde partnerpensioen net zo hoog als dat het vóór het verlof was. Toch wordt, als u tijdens de periode van verlof overlijdt, partnerpensioen aan uw partner uitgekeerd. Kortom, er is dekking voor het risico dat u komt te overlijden. Daarom heet dit een partnerpensioen op risicobasis.

De kosten van het partner- en wezenpensioen op risicobasis worden betaald door uw werkgever. Na afloop van het verlof zal de opbouw van het ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen weer worden voortgezet.

Arbeidsongeschiktheidspensioenen

Zonder uw opzegging worden de volgende pensioenverzekeringen tijdens het verlof voortgezet:

Voor deze pensioenverzekeringen blijft u tijdens de periode van verlof premie verschuldigd.

Als u één of meerdere van bovenstaande pensioenverzekeringen wilt stopzetten, geldt een opzeggingstermijn van één periode. Bij een nieuwe aanmelding na afloop van het verlof kan een medische acceptatie gelden; de aanvraag kan worden geweigerd of van extra voorwaarden worden voorzien (zoals bijvoorbeeld een verhoogde premie). 

Ook het WIA-Excedentpensioen wordt tijdens de periode van verlof voortgezet, de premie hiervoor wordt door de werkgever betaald.


Help ons de website te verbeteren! Bent u geholpen met deze info?
Mijn Ahold Pensioen

Mijn Ahold Pensioen geeft u een duidelijk overzicht van uw persoonlijke pensioensituatie.

Wat vindt u?
Ik vind het belangrijk dat mijn pensioenfonds een verantwoord beleggingsbeleid heeft


 
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord