Verlof opnemen


Het opnemen van ouderschapsverlof of onbetaald verlof, heeft gevolgen voor uw pensioenopbouw.

Gevolgen voor pensioenopbouw

De pensioenopbouw wordt tijdens de periode van verlof gestopt of verlaagd, afhankelijk van de mate waarin wordt doorgewerkt. Voor gehuwde medewerkers, medewerkers met een geregistreerd partnerschap of samenwonenden die zich bij Ahold Delhaize Pensioen hebben aangemeld, blijven tijdens de periode van verlof het partnerpensioen en het wezenpensioen op risicobasis verzekerd.

Partnerpensioen op risicobasis is anders dan partnerpensioen dat opgebouwd wordt. Het partnerpensioen dat tot de datum van verlof is opgebouwd, groeit tijdens de periode van volledig verlof niet aan. Aan het einde van het volledige verlof is het opgebouwde partnerpensioen net zo hoog als dat het vóór het verlof was. Toch wordt, als u tijdens de periode van verlof overlijdt, partnerpensioen aan uw partner uitgekeerd. Kortom, er is dekking voor het risico dat u komt te overlijden. Daarom heet dit een partnerpensioen op risicobasis.

De kosten van het partner- en wezenpensioen op risicobasis worden betaald door uw werkgever. Na afloop van het verlof zal de opbouw van het ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen weer worden voortgezet.

Arbeidsongeschiktheidspensioenen

De volgende pensioenverzekering wordt tijdens het verlof voortgezet:

Voor deze pensioenverzekering wordt tijdens de periode van verlof de premie betaald door de werkgever.

Ook het WIA-Excedentpensioen wordt tijdens de periode van verlof voortgezet, de premie hiervoor wordt door de werkgever betaald.


Help ons de website te verbeteren! Bent u geholpen met deze info?
Mijn Ahold Pensioen

Mijn Ahold Delhaize Pensioen geeft u een duidelijk overzicht van uw persoonlijke pensioensituatie.

Wat vindt u?
Ik krijg het liefst pensioeninformatie via:


 
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord