Verhuizen
Ahold Pensioenfonds is aangesloten op de Basisregistratie Personen. Als u staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente krijgen wij een verhuizing binnen Nederland, een verandering in burgerlijke staat en een overlijden automatisch door. Wij gaan er daarbij wel van uit dat u adresveranderingen aan uw gemeente doorgeeft.

Als u niet bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven of als u uw post op een ander adres wilt ontvangen, vragen wij u ons via de post, e-mail of de website te informeren. Wij registreren voor u dan een zogenaamd correspondentieadres waarop u in het vervolg onze post ontvangt, ook als u inmiddels wel staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente. Dat betekent ook dat u alle wijzigingen in dat correspondentieadres aan ons door moet geven, of ons meedeelt dat u niet langer van een correspondentieadres gebruik wilt maken.

Wij vragen u ook verhuizingen naar en in het buitenland altijd aan ons door te geven.

Geef bij verhuizing altijd uw nieuwe adres door aan uw leidinggevende want uw werkgever is niet aangesloten op de Basisregistratie Personen. Doorgifte van een adreswijziging aan de werkgever wordt niet door Ahold Pensioenfonds overgenomen, omdat wij uitsluitend uitgaan van de Basisregistratie Personen of het door u aan ons opgegeven correspondentieadres.

Mijn Ahold Pensioen

Mijn Ahold Pensioen geeft u een duidelijk overzicht van uw persoonlijke pensioensituatie.

Wat vindt u?
In Mijn Ahold Pensioen wil ik minstens:


 
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord