Samenwonen
Samenwonen is een goed moment om eens naar uw financiële situatie te kijken. Als u wilt dat uw partner na uw overlijden partnerpensioen krijgt, moet u uw partner bij Ahold Delhaize Pensioen aanmelden. Dit kunt u doen door een bericht naar de Servicedesk te sturen: via de post, via e-mail of via de website.

Als vereiste geldt dat u en uw partner een notariële samenlevingsovereenkomst hebben, die u aan Ahold Delhaize Pensioen moet overleggen. Stuur een kopie van uw samenlevingsovereenkomst mee met uw bericht aan de Servicedesk.

Ook moeten u en uw partner ten minste zes maanden op hetzelfde adres staan ingeschreven. Als u aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u van Ahold Delhaize Pensioen een bevestiging dat uw partner geaccepteerd is voor het partnerpensioen.

Het aanmelden van uw partner voor partnerpensioen heeft ook gevolgen als u en uw partner in de toekomst besluiten de samenwoning te verbreken. Misschien wilt u wel dat uw partner partnerpensioen ontvangt als u overlijdt, maar niet dat dit recht blijft bestaan mocht het samenwonen beëindigd worden. U kunt daar afspraken over maken. Dat kan vooraf in de samenlevingsovereenkomst maar ook na beëindiging van het samenwonen. Klik hier voor meer informatie over einde samenwonen.


Mijn Ahold Delhaize Pensioen

Mijn Ahold Delhaize Pensioen geeft u een duidelijk overzicht van uw persoonlijke pensioensituatie.

Wat vindt u?
Ik krijg het liefst pensioeninformatie via:


 
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord