Einde huwelijk en partnerschap


Als uw huwelijk of geregistreerd partnerschap eindigt, noemen we dat 'scheiding'. Een scheiding kan behoorlijke financiële gevolgen hebben voor uw pensioen.

De wet regelt de gevolgen van scheiding voor uw pensioen. U en uw ex-partner kunnen echter andere afspraken maken. Bij een scheiding is het van belang dat u met uw ex-partner een keuze maakt: de wet volgen, of andere afspraken maken. Indien u kiest voor het maken van andere afspraken, leg deze afspraken dan schriftelijk en ondubbelzinnig vast in, bij voorkeur, het echtscheidingsconvenant. Laat u hierover vroegtijdig informeren. U kunt ook contact met onze Servicedesk opnemen om te horen met welke zaken u bij scheiding rekening moet houden.

Bij Ahold Delhaize Pensioen bouwt u ouderdomspensioen en partnerpensioen op:

Ouderdomspensioen

Als u en uw ex-partner geen andere afspraken maken, heeft uw ex-partner een wettelijk recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd.

Dit kunt u met een VPS-formulier bij Ahold Delhaize Pensioen melden (VPS: Wet verevening pensioenrechten bij scheiding). U of uw ex-partner stuurt het formulier binnen twee jaar na de scheiding naar Ahold Delhaize Pensioen. Zodra u met pensioen gaat, zorgt Ahold Delhaize Pensioen voor uitbetaling van het ouderdomspensioen aan u én uw ex-partner.

Stuurt u of uw ex-partner het VPS-formulier niet binnen twee jaar naar Ahold Delhaize Pensioen, dan moet u zelf zorgen voor uitbetaling van het deel van uw ouderdomspensioen dat aan uw ex-partner toekomt.

Andere afspraken maken
Als u en uw ex-partner het ouderdomspensioen op een andere manier willen verdelen dan de wet voorschrijft, dan is dat mogelijk. Er zijn diverse mogelijkheden; neem hierover contact op met de Servicedesk voor meer informatie.

Leg een afwijkende afspraak duidelijk vast in een echtscheidingsconvenant of een (andere) akte. De gemaakte afspraak kunt u met een VPS-formulier bij Ahold Delhaize Pensioen melden. U of uw ex-partner stuurt het formulier binnen twee jaar na de scheiding naar Ahold Delhaize Pensioen, met een kopie van het convenant of de akte. Zodra u met pensioen gaat, zorgt Ahold Delhaize Pensioen voor uitbetaling van het ouderdomspensioen aan u én uw ex-partner. Indien Ahold Delhaize Pensioen niet binnen twee jaar een VPS-formulier ontvangt, dan moet u zelf zorgen voor uitbetaling van het ouderdomspensioen dat aan uw ex-partner toekomt.

Als u en uw ex-partner het ouderdomspensioen niet willen verdelen, dan moet u deze afspraak duidelijk vastleggen in een echtscheidingsconvenant of een (andere) akte. U hoeft deze afspraak niet bij Ahold Delhaize Pensioen te melden.

Maakt u géén (andere) afspraken met uw ex-partner, dan gelden de regelingen die in de wet staan.

Overlijden na verdeling van het ouderdomspensioen
Als u overlijdt vóór uw pensioendatum, dan krijgt uw ex-partner geen ouderdomspensioen uitgekeerd. Of uw ex-partner bijzonder partnerpensioen krijgt uitgekeerd, hangt af van de afspraken die over het partnerpensioen zijn gemaakt.

Als uw ex-partner overlijdt, dan wordt zijn/haar deel van uw ouderdomspensioen weer toegevoegd aan uw ouderdomspensioen.

Partnerpensioen

Bij beëindiging van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap heeft uw ex-partner recht op het partnerpensioen dat tot de datum van scheiding is opgebouwd. Dit pensioen heet 'bijzonder partnerpensioen'.

U en uw ex-partner kunnen andere afspraken maken. Kiest u voor de wettelijke regeling, dan hoeft u dit niet aan Ahold Delhaize Pensioens te laten weten. Ahold Delhaize Pensioen zet het bijzonder partnerpensioen dan automatisch voor uw ex-partner apart.

Andere afspraken maken
Als u en uw ex-partner wel bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner willen, maar niet de wettelijke regeling, dan zijn hiervoor diverse mogelijkheden; neem contact op met de Servicedesk voor meer informatie.

Willen u en uw ex-partner geen bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner? Leg deze afspraak schriftelijk vast en stel Ahold Delhaize Pensioen in het bezit van een afschrift van deze schriftelijke afspraak. U en uw ex-partner kunnen het ook regelen door een afstandsverklaring van Ahold Delhaize Pensioen te ondertekenen.

Overlijden na verdeling van het partnerpensioen
Als u overlijdt, ontvangt uw ex-partner bijzonder partnerpensioen. Heeft u inmiddels een nieuwe partner, dan krijgt deze partner het vanaf de scheidingsdatum opgebouwde partnerpensioen uitgekeerd. Wilt u meer partnerpensioen voor uw nieuwe partner? Zet op uw pensioendatum een deel van uw ouderdomspensioen om in partnerpensioen. Klik hier voor meer informatie.

Als uw ex-partner overlijdt, dan vervalt het bijzonder partnerpensioen. Het overlijden van uw ex-partner heeft dus geen gevolgen voor de hoogte van het partnerpensioen voor uw eventuele nieuwe partner.

U bouwt na de scheidingsdatum ook partnerpensioen op. Dit partnerpensioen wordt opgebouwd voor uw eventuele nieuwe partner. Of u kunt dit partnerpensioen op uw pensioendatum omzetten in extra ouderdomspensioen voor uzelf.

Conversie

Bij conversie wordt het deel van het ouderdomspensioen waar uw ex-partner recht op heeft, samen met het bijzonder partnerpensioen, voorgoed omgezet in een eigen ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Dit komt op leeftijd 68 (of de eerdere AOW-leeftijd) van uw ex-partner tot uitkering.

Conversie kan voor uw ex-partner aantrekkelijk zijn omdat er geen relatie meer is met uw pensioen en met het ingangsmoment van uw pensioen. Een eventueel leeftijdsverschil met u, en dus het moment waarop uw ouderdomspensioen tot uitkering komt, speelt dan ook geen rol meer.
Het kan echter ook nadelig zijn omdat uw ex-partner na uw overlijden geen bijzonder partnerpensioen krijgt.

Conversie kan ook nadelen hebben voor u. Met conversie doet u definitief afstand van het deel van uw ouderdomspensioen dat bij de scheiding aan uw ex-partner is toebedeeld. Mocht uw ex-partner overlijden, dan vervalt dat ouderdomspensioen. Zonder conversie wordt dat deel weer toegevoegd aan uw eigen ouderdomspensioen.

Neem voor meer informatie contact op met de Servicedesk.


Mijn Ahold Pensioen

Mijn Ahold Delhaize Pensioen geeft u een duidelijk overzicht van uw persoonlijke pensioensituatie.

Wat vindt u?
Ik krijg het liefst pensioeninformatie via:


 
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord