Overlijden

Ahold Delhaize Pensioen ontvangt het bericht van uw overlijden, als u in Nederland woont, van de Basisregistratie personen. Woont u in het buitenland, dan moeten uw nabestaanden Ahold Delhaize Pensioen zelf op de hoogte brengen van uw overlijden.

Nadat Ahold Delhaize Pensioen het bericht van uw overlijden heeft ontvangen, wordt bepaald of er partnerpensioen, tijdelijk partnerpensioen en/of wezenpensioen uitgekeerd moet worden. Indien dit het geval is, neemt Ahold Delhaize Pensioen schriftelijk contact op met uw partner en/of kinderen.

Bent u ooit gescheiden en heeft uw ex-partner recht op bijzonder partnerpensioen, dan komt ook dit pensioen tot uitkering.

De pensioenuitkering voor uw (ex-)partner en/of kinderen wordt aan het einde van elke periode van vier weken uitbetaald. Op de pensioenbetalingen worden loonheffing en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) ingehouden. 

Ahold Delhaize Pensioen streeft er naar de pensioenuitkeringen jaarlijks te verhogen met de prijsindex. Dit heet indexering. Het Bestuur van Ahold Delhaize Pensioen besluit jaarlijks of de financiële situatie van het pensioenfonds toereikend is om indexering toe te kennen.


Mijn Ahold Pensioen

Mijn Ahold Delhaize Pensioen geeft u een duidelijk overzicht van uw persoonlijke pensioensituatie.

Wat vindt u?
Ik krijg het liefst pensioeninformatie via:


 
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord