Wezenpensioen


Als u op het moment van uw overlijden kinderen heeft die jonger zijn dan 23 jaar, keert Ahold Pensioenfonds een wezenpensioen uit aan uw kinderen. Dit wezenpensioen wordt uiterlijk tot de 23ste verjaardag uitgekeerd. Verzekerd is een wezenpensioen op risicobasis. "Op risicobasis" betekent dat het wezenpensioen verzekerd is zolang u in dienst bent. Het op risicobasis verzekerde wezenpensioen bedraagt 20% van het te bereiken partnerpensioen. Dit is inclusief het eventueel tot 1 januari 2015 opgebouwde wezenpensioen. Het tijdelijk partnerpensioen telt niet mee voor de berekening van de hoogte van het wezenpensioen.

Bij uw overlijden bedraagt het wezenpensioen per kind dus 20% van het te bereiken partnerpensioen. Bij uw uitdiensttreding blijft alleen het tot 1 januari 2015 opgebouwde wezenpensioen verzekerd.

Als beide ouders overleden zijn, wordt het wezenpensioen verdubbeld.

Meer informatie over het wezenpensioen kunt u vinden in het pensioenreglement.


Help ons de website te verbeteren! Bent u geholpen met deze info?
Mijn Ahold Pensioen

Mijn Ahold Pensioen geeft u een duidelijk overzicht van uw persoonlijke pensioensituatie.

Wat vindt u?
In Mijn Ahold Pensioen wil ik minstens:


 
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord