Indexering

Wij streven ernaar de opgebouwde pensioenaanspraken en de pensioenuitkeringen jaarlijks te verhogen met de prijsindex. Dit heet indexering. Het bestuur besluit ieder jaar of de financiële situatie van het pensioenfonds toereikend is om te indexeren.
Daarbij moeten wij rekening houden met wettelijke regels voor indexering:

 Beleidsdekkingsgraad  Indexering
 Hoger dan 123%*  Volledige indexering mogelijk
 110% - 123%  Gedeeltelijke indexering mogelijk
 Lager dan 110%  Geen indexering mogelijk

*Jaarlijks wordt deze grens vastgesteld op basis van voorgeschreven rekenregels.

Hoe is de afgelopen drie jaar geïndexeerd?
De beleidsdekkingsgraad eind 2016 bedroeg 104,0%. Op basis van deze stand mag er geen indexering worden verleend. Het bestuur heeft de pensioenen in 2017 niet verhoogd. De prijzen stegen met 0,42%.

De afgelopen jaren bedroeg de indexering:
- In het jaar 2016: 0,00%, de prijzen stegen toen met 0,63%.
- In het jaar 2015: 1,05%, de prijzen stegen toen met 1,05%.

Meer weten?
Klik hier als u meer wilt weten over de indexering van de afgelopen tien jaar.
Wilt u meer weten over de beleidsdekkingsgraad en indexering? Klik dan hier.
Mijn Ahold Pensioen

Mijn Ahold Pensioen geeft u een duidelijk overzicht van uw persoonlijke pensioensituatie.

Ik vind het belangrijk dat mijn pensioenfonds een verantwoord beleggingsbeleid heeft


 
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord