Flexibel pensioen


De Ahold Delhaize Pensioenregeling biedt u op het moment van pensioneren de volgende keuzemogelijkheden:

Een flexibele pensioendatum

De Ahold Delhaize Pensioenregeling maakt het mogelijk om tussen uw 55ste en 68ste (of eerdere AOW-leeftijd) met pensioen te gaan. U mag zelf het moment kiezen waarop u met pensioen gaat. Als u eerder dan uw 68ste (of eerdere AOW-leeftijd) met pensioen gaat, is het pensioen lager dan in uw UPO (Uniform Pensioenoverzicht) vermeld staat. Het pensioen is dan lager, omdat u dan gedurende minder jaren pensioen opbouwt en de uitkeringsperiode langer wordt.
U dient uw vervroegde pensionering ten minste zes maanden van tevoren bij uw HR Business Partner en Ahold Delhaize Pensioen te melden.

U kunt in Mijn Ahold Delhaize Pensioen zelf heel eenvoudig berekeningen uitvoeren voor: minder werken, eerder met pensioen, deeltijdpensionering of partnerpensioen omzetten in extra ouderdomspensioen. 'Pensioen Plannen' in Mijn Ahold Delhaize Pensioen geeft u ook een indicatie van het netto inkomen. Van de gemaakte berekeningen kunt u een rapport afdrukken. 
Als u al gedeeltelijk met pensioen bent, of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt, kunt u geen gebruik maken van 'Pensioen Plannen'. Neem dan contact op met de Servicedesk voor een berekening.


Geheel of gedeeltelijk met pensioen


U mag vóór uw 68ste (of eerdere AOW-leeftijd) zelf kiezen voor welk deel van uw werktijd u met pensioen gaat. U dient uw (gedeeltelijke) pensionering ten minste zes maanden van tevoren bij uw HR Business Partner en Ahold Delhaize Pensioen te melden.

Als u bijvoorbeeld een dag minder wilt gaan werken, kunt u er voor kiezen om voor die dag met pensioen te gaan. U heeft dan voor uw 68ste (of eerdere AOW-leeftijd) in totaal een hoger inkomen dan wanneer u een dag stopt met werken zonder te pensioneren. U gebruikt natuurlijk wel een deel van uw pensioen dat anders na uw 68ste (of eerdere AOW-leeftijd) zou worden uitgekeerd. Uw pensioen na uw 68ste (of eerdere AOW-leeftijd) is dan wel iets lager doordat u voor één dag met pensioen gaat.

U kunt in Mijn Ahold Delhaize Pensioen zelf heel eenvoudig berekeningen uitvoeren voor: minder werken, eerder met pensioen, deeltijdpensionering of partnerpensioen omzetten in extra ouderdomspensioen. 'Pensioen Plannen' in Mijn Ahold Delhaize Pensioen geeft u ook een indicatie van het netto inkomen. Van de gemaakte berekeningen kunt u een rapport afdrukken. 
Als u al gedeeltelijk met pensioen bent, of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt, kunt u geen gebruik maken van 'Pensioen Plannen'. Neem dan contact op met de Servicedesk voor een berekening.

Partnerpensioen omzetten in ouderdomspensioen


U kunt uw partnerpensioen geheel of gedeeltelijk inruilen in extra ouderdomspensioen. Het gevolg van het inruilen van (een deel van) het partnerpensioen betekent dat uw partner bij uw overlijden minder of geen partnerpensioen krijgt uitgekeerd.

Inruilen van partnerpensioen in ouderdomspensioen kan aantrekkelijk zijn als uw partner zelf over voldoende inkomen beschikt als u overlijdt. Dit kan bijvoorbeeld omdat uw partner zelf een goed inkomen heeft. Uw partner moet met het inruilen van het partnerpensioen akkoord gaan. 
Als u geen partner heeft, wordt het partnerpensioen bij (vervroegde) pensionering automatisch omgezet in een hoger ouderdomspensioen voor uzelf. 

U kunt in Mijn Ahold Delhaize Pensioen zelf heel eenvoudig berekeningen uitvoeren voor: minder werken, eerder met pensioen, deeltijdpensionering of partnerpensioen omzetten in extra ouderdomspensioen. 'Pensioen Plannen' in Mijn Ahold Delhaize Pensioen geeft u ook een indicatie van het netto inkomen. Van de gemaakte berekeningen kunt u een rapport afdrukken. 
Als u al gedeeltelijk met pensioen bent, of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt, kunt u geen gebruik maken van 'Pensioen Plannen'. Neem dan contact op met de Servicedesk voor een berekening.


Ouderdomspensioen omzetten in partnerpensioen


U kunt een deel van uw ouderdomspensioen inruilen voor extra partnerpensioen. Deze omzetting is gemaximeerd. Het totale partnerpensioen na inruilen mag niet meer bedragen dan 70% van het ouderdomspensioen dat na de omzetting resteert. Het ouderdomspensioen mag als gevolg van het inruilen niet lager worden dan bruto € 474,11 (2018) per jaar.
Inruilen van ouderdomspensioen in partnerpensioen kan aantrekkelijk zijn als door echtscheiding (te) weinig partnerpensioen voor uw nieuwe partner is verzekerd.

Hoog-laag of laag-hoog-constructie


U kunt er voor kiezen om de uitkering van ouderdomspensioen in hoogte te laten variëren.
Er zijn drie mogelijkheden:

  1. Een hoge uitkering tot de AOW-leeftijd, gevolgd door een lage uitkering. Het verschil tussen de hoge en de lage uitkering mag maximaal twee keer de AOW voor een gehuwde plus 33% van de lage uitkering bedragen.
  2. Een hoge uitkering gevolgd door een lage uitkering; het verschil tussen de hoge en de lage uitkering mag maximaal 33% bedragen.
  3. Een lage uitkering gevolgd door een hoge uitkering; het verschil tussen de lage en de hoge uitkering mag maximaal 33% bedragen.

Voor de tweede en derde mogelijkheid mag de overgang op elke leeftijd plaatsvinden; voor de eerste mogelijkheid moet de overgang op AOW-leeftijd plaatsvinden.


Help ons de website te verbeteren! Bent u geholpen met deze info?
Mijn Ahold Delhaize Pensioen

Mijn Ahold Delhaize Pensioen geeft u een duidelijk overzicht van uw persoonlijke pensioensituatie.

Wat vindt u?
Ik krijg het liefst pensioeninformatie via:


 
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord