Wat verandert er in 2018?

In 2018 stijgt de pensioenleeftijd naar 68 jaar en de overlijdensuitkering wijzigt. De meest gestelde vragen en antwoorden vindt u op deze pagina.

Waarom gaat de pensioenleeftijd omhoog?

We worden steeds ouder. De overheid heeft daarom een aantal jaren geleden besloten om de AOW-leeftijd in stapjes te verhogen. In 2028 zal de AOW-leeftijd naar verwachting 68 jaar zijn. Ook de verhoging van de pensioenleeftijd vloeit voort uit de toegenomen levensverwachting. Per 1 januari 2018 gaat de pensioenleeftijd naar 68 jaar of de eerdere AOW-leeftijd.


Wat is het verschil tussen pensioenleeftijd en AOW-leeftijd?

De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop u AOW van de overheid gaat ontvangen. Deze leeftijd gaat met kleine stapjes omhoog. De pensioenleeftijd is bij Ahold Delhaize Pensioen vanaf 2018 de 68-jarige leeftijd of de eerdere AOW-leeftijd. Om niet bij elke aanpassing van de AOW-leeftijd een aanpassing op de pensioenleeftijd te moeten doorvoeren, gaat de pensioenleeftijd in één keer omhoog naar leeftijd 68. Echter, als uw definitief bekende AOW-leeftijd lager is dan 68 jaar, dan is uw pensioenleeftijd gelijk aan de AOW-leeftijd. Als u geboren bent op of na 1 oktober 1956 dan is uw AOW-leeftijd nog niet bekend. In dat geval geldt voorlopig 68 jaar als pensioenleeftijd.

Geboren ná Geboren vóór AOW-leeftijd Pensioenleeftijd
31-03-1952 01-01-1953 66 jaar 66 jaar
31-12-1952 01-09-1953 66 jaar en 4 mnd 66 jaar en 4 mnd
31-08-1953 01-05-1954 66 jaar en 8 mnd 66 jaar en 8 mnd
30-04-1954 01-01-1955 67 jaar 67 jaar
31-12-1954 01-10-1956 67 jaar en 3 mnd 67 jaar en 3 mnd
30-09-1956 onbekend 68 jaar

Op de website van de SVB kunt u de verwachte AOW-leeftijd zien als u geboren bent op of na 1 oktober 1956.


Wat gebeurt er met mijn opgebouwde ouderdomspensioen?

Het ouderdomspensioen dat u tot 1 januari 2018 heeft opgebouwd wordt omgerekend naar pensioenleeftijd 68. Het ouderdomspensioen wordt ongeveer 6% hoger omdat het een jaar later wordt uitgekeerd. De waarde van uw pensioen is voor de omrekening gelijk aan de waarde na de omrekening. U kunt er nog steeds voor kiezen om eerder met pensioen te gaan.


Wanneer kan ik met pensioen?

U kunt nog steeds vanaf uw 55ste verjaardag met pensioen of met deeltijdpensioen. Uitstellen van pensioen is niet mogelijk. Uw pensioen gaat uiterlijk in op leeftijd 68 of uw eerdere AOW-leeftijd.


Tot wanneer bouw ik pensioen op?

Zolang uw AOW-leeftijd nog niet definitief bekend is, gaan wij ervan uit dat u tot uw 68ste verjaardag pensioen opbouwt. Ouderdomspensioen voor uzelf en partnerpensioen voor uw partner na uw overlijden. Als uw definitieve AOW-leeftijd bekend is dan stopt de pensioenopbouw op de AOW-leeftijd.


Wat krijgt mijn partner als ik kom te overlijden tijdens mijn dienstverband?

Uw partner ontvangt dan een partnerpensioen en een tijdelijk partnerpensioen.
Het partnerpensioen wordt aan uw partner uitgekeerd zolang als die leeft.
Het tijdelijk partnerpensioen bedraagt € 14.053 (2018) bruto per jaar als u fulltime werkt. Als u parttime werkt, is een evenredig tijdelijk partnerpensioen verzekerd. Het tijdelijk partnerpensioen wordt uitgekeerd aan uw partner tot leeftijd 68 óf de eerdere AOW-leeftijd.


Ik ben gepensioneerd en nu schuift mijn AOW-leeftijd verder op. Wat nu?

Als u met pensioen bent gegaan terwijl uw definitieve AOW-leeftijd nog niet bekend was, bestaat de kans dat u zelf een aantal maanden AOW moet overbruggen. Hiervoor moet u dan zelf maatregelen treffen.


Zijn de wijzigingen in de pensioenregeling al in Mijn Ahold Delhaize Pensioen zichtbaar?

We verwachten dat eind maart 2018 de wijzigingen in Mijn Ahold Delhaize Pensioen zichtbaar zullen zijn.


Ik ben uit dienst. Wat verandert er voor mij?

Uw opgebouwde ouderdomspensioen wordt omgerekend naar pensioenleeftijd 68. Hierdoor wordt het ouderdomspensioen hoger. U kunt echter nog steeds eerder met pensioen. De uitkering wordt dan weer lager.
De waarde van het ouderdomspensioen voor de omrekening is gelijk aan de waarde van het ouderdomspensioen na de omrekening.


Wat wijzigt er nog meer in de pensioenregeling per 1 januari 2018?

Bent u al met pensioen? Dan zou het te veel betaalde pensioen in de periode van uw overlijden verrekend worden met het partnerpensioen dat uw partner zou ontvangen. Bij afwezigheid van een partner vroegen wij het van de erfgenamen terug. Wij hebben de pensioenregeling op dit punt vereenvoudigd. Iedere pensioenuitkering wordt voortaan volledig betaald tot het einde van de periode van overlijden. Hierdoor wordt te veel betaald pensioen niet meer verrekend of teruggevraagd. Het partnerpensioen gaat in op de dag na overlijden.


 
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord