Herstelplan 2018

Met ingang van 1 januari 2015 is Ahold Delhaize Pensioen in een situatie van reservetekort terechtgekomen. Als gevolg hiervan is een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB).

De beleidsdekkingsgraad van Ahold Delhaize Pensioen bedraagt 109,7% per 1 januari 2018. De wettelijk vereiste beleidsdekkingsgraad op dat moment is 116,1%. Omdat Ahold Delhaize Pensioen per 1 januari 2018 nog steeds een reservetekort heeft, is een geactualiseerd herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB).

Wat is een herstelplan?
Met een herstelplan moet een pensioenfonds in een tekortsituatie aan DNB tonen dat het binnen maximaal 10 jaar kan herstellen tot het vereiste niveau van de beleidsdekkingsgraad. Lukt het een pensioenfonds niet om op eigen kracht te herstellen, dan moet het pensioenfonds aanvullende herstelmaatregelen treffen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het verhogen van de premie, het (langer dan gebruikelijk) niet of minder indexeren of, in het uiterste geval, het verlagen van de pensioenen.

Herstelplan 2018
Uit het geactualiseerde herstelplan blijkt dat er voldoende herstelkracht aanwezig is om binnen de daartoe gestelde termijn te herstellen. Na ongeveer 3 jaar is de beleidsdekkingsgraad groter dan de vereiste dekkingsgraad, terwijl de maximale hersteltermijn gelijk is aan 10 jaar. Het herstel vindt op eigen kracht plaats, zonder aanvullende herstelmaatregelen. Het huidige beleid ten aanzien van premie, toeslagverlening en beleggingen is voldoende om herstel aan te tonen.

Belangrijk om te weten

  • Het geactualiseerde herstelplan is 19 maart 2018 ter goedkeuring voorgelegd aan DNB.
  • Het geactualiseerde herstelplan is gebaseerd op schattingen, gemaakt met een model. Het heeft geen voorspellende waarde. De werkelijke ontwikkeling van de dekkingsgraad kan (en zal) afwijken van het (geactualiseerde) herstelplan.
  • Het hierboven toegelichte geactualiseerde herstelpan geldt enkel voor 2018. Ahold Delhaize Pensioen moet jaarlijks het herstelplan actualiseren, zolang de beleidsdekkingsgraad onder het vereiste niveau blijft liggen. In zo’n geactualiseerd herstelplan moet Ahold Delhaize Pensioen dan opnieuw aantonen dat binnen de wettelijke termijn naar verwachting herstel plaatsvindt.

 

Mocht u meer willen weten, dan kunt u het herstelplan hier opvragen.
 
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord