Herstelplan 2017
Met ingang van 1 januari 2015 beschikken wij niet over de vereiste buffers. Als gevolg hiervan moesten wij een herstelplan indienen bij De Nederlandsche Bank (DNB). Omdat wij per 1 januari 2017 nog steeds niet over de vereiste buffers beschikken, is een geactualiseerd herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB).

De beleidsdekkingsgraad bedraagt 104,0% per 1 januari 2017. De wettelijk vereiste beleidsdekkingsgraad op dat moment is 115,2%.

Wat is een herstelplan?
Met een herstelplan toont een pensioenfonds aan dat het binnen een bepaalde termijn kan herstellen tot het vereiste niveau van de beleidsdekkingsgraad. In 2017 bedraagt de (maximale) hersteltermijn tien jaar. Lukt het ons niet om op eigen kracht te herstellen, dan moeten wij aanvullende herstelmaatregelen nemen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het verhogen van de premie, het (langer dan gebruikelijk) niet of minder indexeren of, in het uiterste geval, het verlagen van de pensioenen.

Herstelplan 2017
Uit het geactualiseerde herstelplan blijkt dat er voldoende herstelkracht is om binnen tien jaar te herstellen. Na ongeveer zes jaar is de beleidsdekkingsgraad groter dan de vereiste dekkingsgraad en beschikken wij weer over de vereiste buffers. Het herstel vindt plaats zonder aanvullende herstelmaatregelen. Het huidige beleid ten aanzien van premie, indexering en beleggingen is voldoende om te herstellen.

Belangrijk om te weten
  • Het geactualiseerde herstelplan is 16 maart 2017 ter goedkeuring voorgelegd aan DNB. Op 19 mei 2017 heeft DNB het herstelplan goedgekeurd.
  • Het geactualiseerde herstelplan is gebaseerd op schattingen, gemaakt met een model. Het heeft geen voorspellende waarde. De werkelijke ontwikkeling van de dekkingsgraad kan (en zal) afwijken van het (geactualiseerde) herstelplan.
  • Het hierboven toegelichte geactualiseerde herstelplan geldt enkel voor 2017. Blijft de beleidsdekkingsgraad onder het vereiste niveau liggen? Dan moeten wij het herstelplan jaarlijks actualiseren. In zo’n geactualiseerd herstelplan moeten wij dan opnieuw aantonen dat wij naar verwachting binnen de wettelijke termijn kunnen herstellen.
Mijn Ahold Pensioen

Mijn Ahold Pensioen geeft u een duidelijk overzicht van uw persoonlijke pensioensituatie.

Wat vindt u?
In Mijn Ahold Pensioen wil ik minstens:


 
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord