Alles over uw UPO 2017

Elk jaar ontvangt u van ons informatie over uw pensioen via het Uniform Pensioenoverzicht (UPO).* Het UPO 2017 is vanaf begin juli beschikbaar in Mijn Ahold Pensioen. Daar kunt u het ook altijd bekijken. In Mijn Ahold Pensioen wordt het UPO namelijk voor u bewaard.

Vanaf dit jaar ziet het UPO er anders uit. U klikt eenvoudig door uw pensioen met het digitale UPO. Wilt u het UPO printen? Dat kan natuurlijk ook.

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over het UPO. Staat uw vraag er niet bij en wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

* Ook als u een pensioenuitkering ontvangt krijgt u tegenwoordig een UPO. Voorheen was dit het Jaarlijks pensioenoverzicht.

Algemene vragen

1. Ik ben werknemer. Waarom zou ik het UPO bekijken?

Op het UPO ziet u hoeveel pensioen u heeft opgebouwd. Ook ziet u hoeveel pensioen u kunt bereiken als u bij Ahold Delhaize blijft werken tot aan uw pensioen. Zicht hebben op uw pensioen is belangrijk. Het is uw inkomen voor later. Zo kunt u bepalen of dit pensioen voor u voldoende is. Of dat u op andere manieren voor extra inkomen/verlaging van uw lasten moet zorgen.

Houdt u er rekening mee dat sommige gebeurtenissen in uw leven van invloed kunnen zijn op de hoogte van uw pensioen. En op het pensioen voor uw eventuele partner en kinderen. Denk aan arbeidsongeschikt worden of overlijden. Ook samenwonen, scheiden, deeltijd werken en van baan veranderen zijn voorbeelden van gebeurtenissen die de hoogte van uw pensioen kunnen beïnvloeden.


2. Ik ontvang al een uitkering. Waarom zou ik het UPO bekijken?

Op het UPO staat alle informatie over uw uitkering. Hoe lang u een uitkering krijgt of wanneer een uitkering stopt of start. Zo wordt u niet verrast bij wijzigingen in uw uitkering. Als u een partner heeft, staat op het UPO ook het pensioen vermeld dat wordt uitgekeerd na uw overlijden.


3. Ik ben oud-medewerker. Krijg ik ook een UPO?

Onze oud-medewerkers ontvangen één keer in de vijf jaar een UPO. Het eerstvolgende UPO ontvangt u in 2020.


4. Waarom ontvang ik het UPO digitaal?

Wij gaan steeds meer digitaal met u communiceren. Net als andere organisaties. Op deze manier willen wij u een betere en snellere service bieden.

Met deelnemers die al een pensioen ontvangen, onze pensioengerechtigden, communiceren wij al grotendeels digitaal. Dit gaan wij ook stapsgewijs doen met onze deelnemers die pensioen opbouwen. Te beginnen met het UPO digitaal.


5. Krijg ik het UPO ook nog per post?

Dat hangt van uw situatie af.
  • Heeft u (nog) geen toegang tot Mijn Ahold Pensioen, bijvoorbeeld omdat u arbeidsongeschikt bent of een wezenpensioen ontvangt? Dan ontvangt u het UPO uiterlijk in september per post.
  • Bouwt u pensioen bij ons op of ontvangt u van ons een pensioenuitkering?Dan ontvangt u het UPO alleen nog digitaal. Wilt u het UPO op papier hebben? Dan kunt u het digitale UPO printen. Het geprinte UPO ziet er anders uit dan de digitale versie, maar de informatie is uiteraard hetzelfde. Dit hebben wij vooral gedaan omdat het dan beter leesbaar is.
  • Kunt u het UPO echt niet digitaal bekijken? Geef dit dan aan ons door via: Ahold Pensioenfonds Antwoordnummer 114 1500 VC Zaandam. Wij sturen u dan een UPO per post toe. Het UPO per post wordt in september verstuurd.


6. Waarom ziet het UPO er anders uit dan voorgaande jaren?

Het UPO ziet er anders uit omdat een goede aansluiting met het Pensioen 1-2-3 gewenst is. De iconen uit het Pensioen 1-2-3 worden ook gebruikt in het UPO. Bovendien is geprobeerd de informatie te vereenvoudigen. Dit is bepaald door de overheid.


7. Ik zie een recente wijziging niet staan op het UPO. Hoe kan dat?

Het UPO laat uw pensioensituatie zien op 1 januari 2017. Wijzigingen na deze datum zijn niet verwerkt in het UPO 2017. Betreft het een wijziging van voor 1 januari 2017, neem dan contact met ons op.


8. Ik ben deelnemer aan de netto pensioenregeling. Waarom staat dit niet op het UPO?

De netto pensioenregeling wordt uitgevoerd door ABN AMRO Pensioenen. Informatie over uw netto pensioenregeling ontvangt u van ABN AMRO Pensioenen.

Vragen over ‘Mijn gegevens’

9. Ik heb een partner, maar mijn partner staat niet op het UPO. Moet ik nu iets doen?

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan krijgen wij dit automatisch door van de gemeente.
Woont u samen? En wilt u dat uw partner een pensioen ontvangt als u komt te overlijden? Dan is het noodzakelijk uw partner bij ons aan te melden. Wij vragen u in dat geval om uw samenlevingscontract aan ons toe te sturen. Meer hierover leest u hier.


10. Hoe meld ik mijn partner aan bij het pensioenfonds?

Voor meer informatie over het partnerpensioen en het aanmelden van uw partner klikt u hier.


11. Ik heb mijn partner aangemeld, maar zie mijn partner niet op het UPO. Hoe kan dat?

Het UPO toont uw pensioensituatie per 1 januari 2017. Heeft u uw partner na die tijd aangemeld? Dan kan het zijn dat uw partner niet op het UPO vermeld staat. Het is belangrijk om na te gaan of u van ons een bevestiging heeft ontvangen over de aanmelding van uw partner. Zo niet? Neem dan contact met ons op.


12. Welk percentage staat vermeld bij ‘Percentage dat u werkt in verhouding tot een volledig dienstverband’?

Dit percentage is het werktijdpercentage volgens uw arbeidscontract (normuren).

Vragen over ‘Mijn pensioen’

13. Geldt voor mij ook de pensioenleeftijd van 67 jaar?

Dat hangt van uw geboortedatum af. U gaat uiterlijk met pensioen op uw AOW-leeftijd. Ligt uw AOW-leeftijd vóór uw 67e verjaardag? Dan gaat uw pensioenuitkering eerder in dan uw 67e. Meer informatie over uw AOW-leeftijd vindt u op www.svb.nl


14. Ik ben met onbetaald verlof. Wat is er dan geregeld?

Kiest u voor onbetaald verlof? Dan bouwt u geen pensioen op in de periode van verlof. Voor uw partner is wel een pensioen beschikbaar als u komt te overlijden.


15. Waarom staan er geen bedragen bij pensioen bij arbeidsongeschiktheid?

De regeling bij arbeidsongeschiktheid bestaat uit een aantal onderdelen. De hoogte van het arbeidsongeschiktheidspensioen is onder andere afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid en hoeveel u nog kunt werken. Wij kunnen een aanvulling bij arbeidsongeschiktheid daarom niet vooraf vaststellen.


16. Waarom bouw ik geen pensioen op over mijn hele salaris?

Dit komt omdat u later ook AOW van de overheid ontvangt. Over de zogenaamde pensioenfranchise bouwt u daarom geen pensioen op.


17. Is waardeoverdracht verwerkt in het UPO?

Dat hangt af van wanneer uw waardeoverdracht is verwerkt. Is dit vóór 31 december 2016 geweest? En heeft u van ons een bevestiging ontvangen? Dan is de waardeoverdracht in het UPO opgenomen. Is uw waardeoverdracht niet verwerkt vóór 31 december 2016? Dan ziet u dit op het UPO 2018 terug.

Vragen over ‘Hoe zeker is mijn pensioen?’

18. Hoe blijf ik op de hoogte van de financiële situatie van het pensioenfonds?

Op onze website informeren wij u maandelijks over de dekkingsgraad van het pensioenfonds. Ook in de Vroeger of Later informeren wij u regelmatig over onze financiële positie.

Vragen over ‘Meer weten’.

19. Wat is factor A?

Factor A geeft de toename weer van het opgebouwde pensioen in een bepaald kalenderjaar. De letter A staat voor (waarde)aangroei of aanwas. Factor A kunt u nodig hebben bij uw belastingaangifte over het jaar 2017. Factor A is de basis voor de berekening van mogelijke aanvullingen op uw pensioen die u bij een verzekeringsmaatschappij kunt sluiten.


Mijn Ahold Pensioen

Mijn Ahold Delhaize Pensioen geeft u een duidelijk overzicht van uw persoonlijke pensioensituatie.

Wat vindt u?
Ik krijg het liefst pensioeninformatie via:


 
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord