Risico's

Er zijn verschillende situaties denkbaar waardoor uw pensioenaanspraken in negatieve zin beinvloed kunnen worden.

Indexering
het is mogelijk dat Ahold Pensioenfonds, wegens een slechte financiële positie, geen of minder indexering kan verlenen.

Beperking van de pensioenopbouw in enig jaar
Het is mogelijk dat de premie die Ahold Delhaize en de deelnemers in enig jaar betalen, niet voldoende is voor de betaling van het pensioen dat in dat jaar wordt opgebouwd. Als de financiële positie van Ahold Pensioenfonds daartoe aanleiding geeft, mag het Bestuur van Ahold Pensioenfonds, in overleg met de werkgever, besluiten de pensioenopbouw over dat jaar te beperken. U bouwt in dat jaar dan minder pensioen op.

Vermindering of stopzetting van de premiebetaling door Ahold
Ahold Delhaize kan de betaling van de pensioenpremie verminderen of geheel stopzetten, indien het bedrijfsbelang dit noodzakelijk maakt, bijvoorbeeld als gevolg van ingrijpende wijziging van de bedrijfseconomische omstandigheden van Ahold. In een dergelijke situatie zal Ahold Delhaize, in overleg met Ahold Pensioenfonds, de pensioenovereenkomst (tijdelijk) aanpassen en zullen de nog op te bouwen pensioenaanspraken aan de gewijzigde omstandigheden worden aangepast. De reeds opgebouwde pensioenaanspraken worden hierdoor niet aangetast. Indien Ahold besluit tot vermindering of stopzetting van de premiebetaling, dan zullen Ahold Delhaize en Ahold Pensioenfonds alle belanghebbenden hiervan op de hoogte stellen.

Slechte financiële positie van Ahold Pensioenfonds
Indien de financiële positie van Ahold Pensioenfonds op enig moment onder het wettelijk minimum komt en deze situatie niet binnen een redelijke termijn kan worden weggewerkt, is het Bestuur in het uiterste geval genoodzaakt de pensioenaanspraken naar redelijkheid en billijkheid te verlagen. Alle belanghebbenden worden dan hierover geinformeerd. In dit geval wordt uw reeds opgebouwde pensioen verlaagd. Er zal dan de eerstkomende jaren ook geen sprake zijn van indexering.Mijn Ahold Pensioen

Mijn Ahold Pensioen geeft u een duidelijk overzicht van uw persoonlijke pensioensituatie.

Wat vindt u?
Ik krijg het liefst pensioeninformatie via:


 
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord