Partnerpensioen


De Ahold Delhaize Pensioenregeling voorziet niet alleen in ouderdomspensioen (voor uzelf) maar ook in pensioen voor uw partner: het partnerpensioen. Dit is een levenslange uitkering voor uw partner na uw overlijden. De jaarlijkse opbouw van het partnerpensioen bedraagt 1,4% van de pensioengrondslag.

Als u overlijdt tijdens uw dienstverband bij Ahold Delhaize, vult Ahold Delhaize Pensioen het opgebouwde partnerpensioen nog aan. Deze aanvulling is gebaseerd op de ontbrekende diensttijd tussen uw overlijden en uw 68ste (of eerdere AOW-leeftijd). 

Als u tijdens uw dienstverband bij Ahold Delhaize overlijdt terwijl uw partner de leeftijd van 68 jaar (of eerdere AOW-leeftijd) nog niet heeft bereikt, dan ontvangt uw partner ook een tijdelijk partnerpensioen. Het tijdelijk partnerpensioen wordt uitgekeerd tot het moment waarop uw partner 68 jaar wordt of de eerdere AOW-leeftijd bereikt. Voor een deelnemer met een fulltime dienstverband (werktijdpercentage 100%) bedraagt het tijdelijk partnerpensioen € 14.053 bruto per jaar (2018). Voor een deelnemer met een parttime dienstverband is een evenredig tijdelijk partnerpensioen verzekerd. Bij een werktijdpercentage van bijvoorbeeld 40%, bedraagt dit € 5.621. Het tijdelijk partnerpensioen is verzekerd ‘op risicobasis’. Dat betekent dat u verzekerd bent zolang u bij Ahold Delhaize in dienst bent. U betaalt geen extra premie voor het tijdelijk partnerpensioen.

Het (tijdelijk) partnerpensioen komt direct na uw overlijden, elke vier weken tot uitkering.

Wie is een 'partner'

De partner is degene met wie u gehuwd bent, met wie u een geregistreerd partnerschap heeft, of met wie u een samenlevingsovereenkomst heeft. Het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of het ondertekenen van de samenlevingsovereenkomst moet voorafgaand aan uw (vervroegde) pensionering hebben plaatsgevonden. Bij een samenlevingsovereenkomst gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

  1. U moet uw partner vóór uw pensionering of overlijden aangemeld hebben bij Ahold Delhaize Pensioen.
  2. U en uw partner moeten voorafgaand aan uw pensionering, ondertekening samenlevingsovereenkomst of uw overlijden ten minste zes maanden op hetzelfde adres ingeschreven staan.
  3. Uw partner moet door Ahold Delhaize Pensioen geaccepteerd zijn. Ahold Delhaize Pensioen stelt vast of u aan de voorwaarden voldoet.

Klik hier voor meer informatie over het aanmelden van de partner met wie u samenwoont.

Wilt u weten of er in uw situatie genoeg partnerpensioen is?

Doorloop deze 5 stappen:

1. Kijk hoeveel geld uw partner en kinderen nodig hebben na uw overlijden.
2. Kijk of uw partner eigen inkomen heeft na uw overlijden en zo ja, hoeveel.
3. Kijk op www.svb.nl/anw of uw partner na uw overlijden een uitkering van de
    overheid krijgt en zo ja, hoeveel.
4. Kijk op uw Uniform Pensioen Overzicht (UPO) hoe hoog het partnerpensioen
    is van Ahold Delhaize Pensioen.
    Bekijk dat ook van UPO's van eventuele andere pensioenuitvoerders.
5. Tel de bedragen van de stappen 2 tot en met 4 bij elkaar op en beoordeel
    of het genoeg is om de uitgaven uit stap 1 te kunnen doen. Als dit niet het
    geval is, biedt een aanvullende verzekering wellicht uitkomst.

Meer informatie over het partnerpensioen kunt u vinden:


Help ons de website te verbeteren! Bent u geholpen met deze info?
Mijn Ahold Delhaize Pensioen

Mijn Ahold Delhaize Pensioen geeft u een duidelijk overzicht van uw persoonlijke pensioensituatie.

Wat vindt u?
Ik krijg het liefst pensioeninformatie via:


 
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord