Ouderdomspensioen

Werknemers bij één van de Nederlandse werkmaatschappijen van Ahold Delhaize, met uitzondering van Bol.com, worden vanaf hun 21ste automatisch opgenomen in de Ahold Delhaize Pensioenregeling.


Als deelnemer aan de pensioenregeling bouwt u ouderdomspensioen op. Dit pensioen komt tot uitkering zodra u 68 wordt (of de eerdere AOW-leeftijd bereikt). Het ouderdomspensioen wordt elke periode uitgekeerd, zolang u leeft.

Uw ouderdomspensioen wordt berekend op basis van de pensioengrondslag. Dit wil zeggen dat uw salaris, vakantiegeld en sommige vaste of variabele toeslagen bij elkaar worden opgeteld. Deze vormen samen het pensioengevend salaris. Sommige inkomensbestanddelen tellen niet mee, zoals bijvoorbeeld een bonus. Het pensioengevend salaris is gemaximeerd. Bij Ahold Delhaize bedraagt dit € 100.546 (2018). Boven dit bedrag bouwt u geen pensioen op in de Ahold Delhaize Pensioenregeling. Is uw salaris hoger? Klik dan hier voor meer informatie.

Op het pensioengevend salaris wordt de pensioenfranchise in mindering gebracht. De pensioenfranchise is het deel van uw inkomen waarover u geen pensioen opbouwt, omdat u ook recht op AOW heeft. De hoogte van de pensioenfranchise kan per CAO en per werkmaatschappij verschillen, maar bedraagt in 2018 circa € 15.750 per jaar. Dit is het bedrag als u fulltime werkt.
Het pensioengevend salaris verminderd met de pensioenfranchise noemen we de pensioengrondslag.
Als het pensioengevend salaris lager is dan de pensioenfranchise, komt de pensioengrondslag negatief uit. Er wordt dan geen pensioen opgebouwd. U betaalt dan uiteraard ook geen pensioenpremie.

Rekenvoorbeeld pensioengrondslag

Pensioengevend salaris     €     25.750 bruto per jaar
Pensioenfranchise    €     15.750 -/--
Pensioengrondslag    €     10.000
Elk jaar bouwt u een ouderdomspensioen op van 2% van uw pensioengrondslag.

Rekenvoorbeeld opbouw ouderdomspensioen

Elk jaar bouwt u een ouderdomspensioen op van 2% van uw pensioengrondslag. Bij een pensioengrondslag van € 10.000 is dat € 200 per jaar. Dat betekent dat u vanaf uw 68ste verjaardag een jaarlijks ouderdomspensioen ontvangt van € 200 (bruto).
Elk jaar bouwt u verder aan uw ouderdomspensioen. Het volgende jaar bouwt u dus weer € 200 ouderdomspensioen op (als uw pensioengrondslag ook dan
€ 10.000 bedraagt). Aan het einde van dat jaar heeft u dan recht op € 400 jaarlijks (bruto) ouderdomspensioen vanaf uw 68ste. 

Meer informatie over het ouderdomspensioen kunt u vinden:


Mijn Ahold Delhaize Pensioen

Mijn Ahold Delhaize Pensioen geeft u een duidelijk overzicht van uw persoonlijke pensioensituatie.

Wat vindt u?
Ik krijg het liefst pensioeninformatie via:


 
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord