Begrippen F tot en met J

Geregistreerd partnerschap

Sinds 1 januari 1998 maakt de wet het mogelijk voor mensen van gelijk of verschillend geslacht hun partnerschap via een akte te laten registreren. Voor de pensioenregeling worden geregistreerde partners gelijkgesteld aan gehuwden.

Gezondheidsverklaring

Een formulier met vragen over de gezondheid dat soms moet worden ingevuld voor het afsluiten van een bepaalde verzekering, zoals bijvoorbeeld het Aanvullend Arbeidsongeschiktheidspensioen.

Hoger personeel

Medewerkers die zijn ingedeeld in salarisgroep 13 of hoger.

Hoog-laag

U kunt variëren met de hoogte van uw pensioen. U kunt bijvoorbeeld eerst kiezen voor een hoge uitkering gevolgd door een lage uitkering. Als overgangsmoment van hoog naar laag wordt meestal gekozen voor de AOW-leeftijd. Vaak wordt met de hoge uitkering rekening gehouden met het gemis aan AOW. Dat is aan de orde bij een pensioeningang vóór de AOW-leeftijd. Vanaf de AOW-leeftijd is een hoog-laag ook mogelijk, bijvoorbeeld met een overgang op 71 jaar.

Indexering

Ahold Delhaize Pensioen streeft er naar de pensioenaanspraken en -uitkeringen jaarlijks te verhogen met de prijsindex. Dit heet indexering. Het Bestuur van Ahold Delhaize Pensioen besluit jaarlijks of de financiële situatie van het pensioenfonds toereikend is om indexering toe te kennen.

Inruilen

U kunt partnerpensioen inruilen voor een hoger pensioen voor u zelf. Het is ook mogelijk om uw pensioen in te ruilen voor een hoger partnerpensioen. De omrekening voor de inruil gebeurt met een inruilfactor. Die bedraagt bij ons 0,20 in 2018. Dat betekent dat vijf euro partnerpensioen nodig is voor één euro hoger pensioen voor u zelf. De waarde van partnerpensioen is dus lager dan uw eigen (ouderdoms)pensioen. Dat komt omdat partnerpensioen pas ingaat na overlijden en dus niet bij pensionering.


 
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord