Beleidsdekkingsgraad


Kwartaalcijfers
  
  Q2-2018 Q1-2018 Q4-2017 Q3-2017 Q2-2017
Beleidsdekkingsgraad 110,5% 110,5% 109,7% 108,4% 106,8%
 Vereiste dekkingsgraad 115,5% 115,6% 116,1% 116,1% 115,9%
 Belegd vermogen (mln €) 4.621 4.567 4.616 4.452 4.263
 Kwartaalrendement 1,6% -1,0% 2,8% 0,9% -0,7%
Zakelijke waarden 40,0% 38,0% 40,2% 39,5% 40,1%
Afdekking renterisico 53,2% 54,5% 55,2% 57,9% 60,8%
Dekkingsgraad
Onze financiële positie wordt uitgedrukt in de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen van het pensioenfonds. Een dekkingsgraad van 110% geeft aan dat wij voor elke euro die wij aan pensioen moeten uitbetalen over € 1,10 moeten beschikken.
Het bestuur neemt beslissingen op basis van de zogeheten beleidsdekkingsgraad. Dit is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad is daarmee minder gevoelig voor schommelingen in de markt.
Schommelingen in de markt beïnvloeden de hoogte van het vermogen en de verplichtingen. En daarmee de dekkingsgraad. Vooral de ontwikkeling van de rente en beurskoersen spelen hier een grote rol.
Wat vindt u?
Ik krijg het liefst pensioeninformatie via:


 
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord