Beleidsdekkingsgraad


Kwartaalcijfers
  
Q2-2017 Q1-2017 Q4-2016 Q3-2016  Q2-2016
Beleidsdekkingsgraad 106,8% 105,3% 104,0% 104,7% 105,6%
 Vereiste dekkingsgraad 115,9% 115,6% 115,2% 114,8% 116,6%
 Belegd vermogen (mln €) 4.263 4.293 4.279 4.487 4.336
 Kwartaalrendement -0,7% 0,0% -4,9% 3,5% 4,4%
Zakelijke waarden 40,1% 36,0% 38,4% 39,2% 37,7%
Afdekking renterisico 60,8% 61,6% 58,9% 56,4% 58,4%
Dekkingsgraad
De financiële positie van ons pensioenfonds wordt uitgedrukt in de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen van het pensioenfonds. Een dekkingsgraad van 110% geeft aan dat wij voor elke euro die wij aan pensioen moeten uitbetalen over € 1,10 moeten beschikken.
Het bestuur neemt beslissingen op basis van de zogeheten beleidsdekkingsgraad. Dit is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad is daarmee minder gevoelig voor schommelingen in de markt.
Schommelingen in de markt beïnvloeden de hoogte van het vermogen en de verplichtingen. En daarmee de dekkingsgraad. Vooral de ontwikkeling van de rente en beurskoersen spelen hier een grote rol.
Wat vindt u?
Ik vind het belangrijk dat mijn pensioenfonds een verantwoord beleggingsbeleid heeft


 
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord